Teknolojik Gelişmelerde Neden Gerideyiz

Günümüz dünyasında her kesimi etkisi altına almış bir olgu da teknolojidir. Teknoloji denince insanların aklına yaşamlarını her yönden çevrelemiş birtakım unsurlar gelir.

Teknolojik Gelişmelerde Neden Gerideyiz

Günümüz dünyasında her kesimi etkisi altına almış bir olgu da teknolojidir. Teknoloji denince insanların aklına yaşamlarını her yönden çevrelemiş birtakım unsurlar gelir. Dünyada bazı ülkeler teknoloji konusunda başat konumunu üstlenirken bazı ülkeler de teknolojiyi bu liderlerden alır ve kullanır.

Peki, Teknolojik Gelişmelerde Neden Geriyiz?

Toplumumuz teknolojiyi yaşamının her yerine mal etmiş bir toplumdur. Fakat teknolojiyi araştırıp geliştirmek yerine bireyler teknolojiyi başka yerlerden alıp onları kullanma eğilimi göstermektedirler. Böyle bir durumda toplum da teknolojik açıdan geri kalmaya mahkûm olmaktadır. Teknoloji çağında yaşamamıza rağmen ülkemizde teknoloji açısından bir ilerleme söz konusu olmamıştır. Buna neden olarak bir diğer gösterge de teknoloji alt yapısını sağlayacak kurum, kuruluşların ya da sanayinin ülkemizde var olmayışıdır.

Ülkemizde Teknolojik Açıdan Gelişme Olmamasının Sorumlusu Kimlerdir?

Bu sorunun yanıtını vermek elbette güçtür. Çünkü teknolojik açıdan herhangi bir gelişme gösterememenin tek bir sorumlusu olamaz. Toplumu var eden bireyler içerisinde tüketici grubuyla birlikte üretim sektöründe yer alanlar da bu durumun sorumluları içerisinde gösterilebilir. Tüketim çağına hızlı bir şekilde ayak uydurmanın yanı sıra tüketim olgusunu da zihinlerine yerleştirmiş bireyler yaşamlarında üretim sürecini düşünmezler. Onlar için önlerine sunulan şeyin nasıl yapıldığı ya da nasıl yapılabilirliği değil o an için o metanın önlerinde hazır bulunmuşluk halidir. Dolayısıyla böyle yapıdaki bireyler toplumu oluşturdukları için toplumda ilerleme engellenmiş olmaktadır.

Bunun yanı sıra toplumdaki üretici kesim de teknolojik gelişmelere kapitalist düşünce tarzıyla baktığı için sadece üretimlerinde kârı baz alırlar. Bu durum da toplum açısından bir ilerlemeyi var etmeyeceği gibi bununla birlikte diğer ülkelere göre geride var olmayı beraberinde getirmektedir.

Ülkemizin teknolojik gelişmeler açısından geri olmasının bir diğer nedeni de ülkemizde beyin göçünün fazlaca yaşanıyor olmasıdır. Toplumu ileriye götürecek ve toplumsal gelişmeyi sağlamada lider konumunu üstlenen bireyler ülkemizin dışında refah seviyesi ve yaşama standartları daha yüksek ülkelere göç etmekte ve bunun sonucunda da faaliyetleri bulundukları ülkelerde gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla verimlilikleri de bulundukları ülkeye katkı sağlamalarıyla gerçekleşmektedir.

Teknolojik Gelişmede Geri Olmanın Önüne Geçilebilir Mi?

Teknolojik gelişmede geri kalmanın durdurulması için öncelikler toplumu oluşturan bireylerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Çeşitli panellerle ya da konferanslarla bireyleri bilinçlendirmek ya da onlara teknoloji yaratma ve hayata geçirme konusunda teknolojik açıdan ileride olan ülkelerden örnekler vermek bireylerde farkındalık sağlayacaktır. Bununla birlikte çeşitli yarışmalar ya da birtakım teşvik edici yönde etkinlikler düzenlemek bireyleri bu doğrultuda harekete geçirecektir.

Teknolojik açıdan ilerde olan toplumların refah düzeyleri ve vatandaşlarına sağladıkları yaşama imkânları oldukça gelişmişlik göstermektedir. Bu nedenle toplumumuzda teknolojinin doğru anlaşılması çok önemlidir. Toplumuzda bireyler teknolojiyi kullanmanın yanı sıra üretilebilir şey olduğunu gördüklerinde, uyguladıklarında hatta bundan kazanç sağladıklarında gelişme kaçınılmaz olarak kendini var edecek ve toplumu ileriye taşımış olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2018, 10:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER