Özel Sağlık Sigortası Pirimi  Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Özel Sağlık Sigortası Pirimi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

/
/
14 görüntüleme

Sağlık sigortası, bir gün herkesin bir şekilde başına gelmesi muhtemel yaşam riskleri için kendisini güvenceye alma yolları içerisinde en güvenli seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Özel sağlık sigortası yaptırırken farkında olunması gereken en önemli nokta, bunun bir maddi güvence olduğudur ve sizin ekonomik seçeneklerinize göre yaptığınız birikimleri içermektedir. Dolayısıyla sağlık sigortası primlerinden en iyi şekilde faydalanmanız için ilk yapmanız gereken, olabildiğince erken yaşta sigorta sahibiolmaktır.

Sağlık Sigortası Primleri İçin Belirleyici Unsurlar Nelerdir?

İlk kez sigorta yaptırmak için adım attığınızda anlaşmalı olacağınız sigorta şirketi tarafından sağlıklı olarak dikkate alınırsınız. Yaş ve cinsiyet gibi değişkenleri göz önüne alan sigorta firması, sizin için özel bir sigorta prim tablosu hazırlar. Bir sigorta poliçesine ilk kez sahip oluyorsanız ya da belirli bir zaman içinde her sene tekrar edilmesi gereken sigorta yenileme işlemi gerçekleştiriyorsanız, sigorta primi bu tabloya göre düzenlenir.

Ek prim ödemeleri ya da sigorta indirimleri de gerçekleşebilmektedir ancak bunun için standart dışı birtakım ölçütler gereklidir.

Sigorta Prim Tablosu Neye Göre Hazırlanır?

Prim tablosu hazırlanırken sigorta şirketi tarafından dikkate alınan kıstaslar, aslında şirketten şirkete değişiklik arz ediyor olmakla birlikte bütün şirketlerde ortak olarak kullanılan genel bazı kaideler vardır. İstisnaları göz ardı edersek bu genel geçer değişkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sağlık sektörü enflasyon oranı,
  • Özel hastane ve özel sağlık kurumlarındaki cari fiyat değişimi
  • Türk Tabipler Birliği (TTB) Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınarak hazırlanan fiyatlandırma farkı
  • İlaç fiyatı değişiklikleri,
  • Ameliyat malzemeleri fiyat değişiklikleri, 
  • Sağlık teknolojisi ve buna göre oluşan teşhis ve tedavi masrafları
  • Sigorta Yenileme Yapılırken Primler Neye Göre Belirlenir?
  • Hasar-Prim Oranı

Hasar-prim oranı, söz konusu bir yıl içinde sigortalının poliçeden karşılanan toplam sağlık masraflarının, aynı yıldaki sigorta primine oranı demektir. Sigorta firması, belirlediği bu orana göre sigortalıya sigorta indirimi ya da sigorta ek primi uygulamasına gidebilir.

  • Hastalık Ek Primi

Sigorta poliçesi içinde teşhisi konan bir hastalık varsa ve tedavisi yeni poliçe döneminde devam edecekse, hastalık sürprimi uygulanır. Bu da poliçe priminin artmasına neden olur. 

Prim belirleme konusunda dikkate alınmasında fayda olabilecek bazı notlar da şunlardır:

Aile poliçesi yapılırken bazı sigorta firmaları, yenileme prim hesaplaması sırasında bireye özel indirim ya da ek prim uygulayabilmekte iken bazı firmalar da poliçe geneli için indirim ya da ek prim uygulayabilmektedir.

İlk kez poliçe yaptırıyorsanız ya da yenileme işlemi yapılıyor olsun veya olmasın, bazı sigorta şirketi uygulamaları gereği aile indirimi, il indirimi, ödeme şekli indirimi ya da ek primleri sağlık sigortası hesaplanmasını etkileyen durumlardandır.

Bu içeriği takip edin

Bu yazıya abone olarak yazıya ait güncelleme ve yorumlardan haberdar olun.

0 Yorum

Sen de yorum yap

Hayatın Kalbine