Ağaçların Ulaşabileceği Yüksekliğin Bir Sınırı Var Mı?

Ağaçların Ulaşabileceği Yüksekliğin Bir Sınırı Var Mı?

/
/
23 görüntüleme

Dünyadaki en uzun ağaç Kaliforniya Sekoya Ulusal Parkı'nda bulunmaktadır. Bu ağaç 130 metreye kadar uzayabilme özelliğine sahiptir. Şuanda bulunan en uzun ağaç 115,7 metre uzunluğundadır. Bu ağaç sahil sekoyası türünden olup, servigiller familyasındandır. Çoğunlukla 90 metre boya kadar ulaşabilmektedirler. Kırmızı ağaç olarak da bilinen bu ağaçların, ormanlarında gerçekleştirilen araştırmalara göre 130 metre üzerinde uzayan hiçbir ağaca rastlanamamıştır. Bilim adamlarının bu ağaçlar üzerinde sürdürmüş oldukları çalışmalarda bu ağaç türünün 130 metrenin üzerinde uzayamadığı belirlendi.a

Bir Ağaç En Fazla Ne Kadar Uzayabilir? 

Bir ağacın çevresindeki ağaçların arasında varlığını sürdürebilmesi için daha fazla ışık almaya gayret etmesi gerekir. Bu ağaçların içgüdüsel hareketleri neticesinde boylarının uzamalarına sebebiyet verir. 

Bir ağacın boyunu belirleyen faktörlerin arasında en önemli olanı ışıktır. Bunun peşinde besin ve su kaynaklarının bol olduğu yerlerde yetişen ağaçların boyları daha fazla uzamaktadır. Uygun çevre koşullarının varlığı halinde ağaçlar DNA’larında ki boy uzunluklarına erişebilmektedir. Ancak ağaçların erişebileceği en uzun boyu neyin belirlediği hala tam olarak bilinememektedir. Mekanik yıpranma neticesinde bir ağaç boyunun en fazla 120 metre civarında olacağı tahmin edilse de tarihte daha uzun ağaç türlerine rastlanmıştır.

Ağacın Uzunluğunu Sınırlandıran Şey Nedir?

Uzun olan ağaçların yapraklarına su taşıması daha da zor olacağı için yapraklardaki fotosentezin azalması ile uzamanın yavaşlayacağı ve duracağı üzerine görüşler vardır. Bir ağaç uzadıkça kütle çekim kuvveti nedeniyle yapraklardaki suyun oluşturmuş olduğu gerilim artar. Yapraklardaki su, büyüme esnasında buharlaşır. Köklerden gövdeye su çekilir. Bu su odunsu damarları boyunca yer çekimine ters yönde ilerler. Bu da damarlardaki gerilimi uzamayla beraber arttırır.

Toprağın yeterince nemli olması halinde bile suyun yapraklara ulaşabilmesi için var olan mesafenin uzaması, yapraklardaki büyümeyi yavaşlatır. Bununla orantılı olarak da fotosentez hızı da yavaşlar. Mekanik yıpranma göz ardı edilirse şu anki verilere göre bir ağacın uzayabileceği en uzun boy 120 metre ile 130 metre civarında değerlendirilmektedir. Hesaplanan bu değerler var olan ağaç verileriyle de uyumlu olması sebebiyle değer arz etmektedir. Bu araştırmalar ışığında var olan ağaç yapısıyla ağaçlar en fazla bu boylara kadar uzayabilmektedir.

Bu içeriği takip edin

Bu yazıya abone olarak yazıya ait güncelleme ve yorumlardan haberdar olun.

0 Yorum

Sen de yorum yap

Hayatın Kalbine